ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המדיניות כלפי אוכלוסיית מבקשי מקלט ופליטים בישראל ובמדינות אירופה

תאריך: 28.5.12 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נכתב לבקשת חבר הכנסת דורון אביטל. נבחנים בו נתוני הכניסה של פליטים, מבקשי מקלט וכל שאר מי שנמנים עם אוכלוסיית היעד של נציבות הפליטים של האו"ם ונחשבים לאוכלוסייה של הגירה מעורבת בישראל ובעולם, ונסקרת המדיניות כלפיהם בישראל ובאיחוד האירופי. כתיבה: ד"ר גלעד נתן