ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המדינה מודה: לא גיבשנו מדיניות לגבי בקשות מקלט של יוצאי דארפור

תאריך: 7.6.15 מקור: הארץ, אילן ליאור

המדינה מודה לראשונה כי לא גיבשה עמדה בכל הנוגע לבקשות מקלט של אזרחי סודאן שמוצאם בחבל דארפור. רשות האוכלוסין וההגירה חשפה זאת בתשובה לפנייתו של מוטסים עלי, ממנהיגי קהילת מבקשי המקלט בישראל, שהגיש בקשת מקלט לפני שנתיים וחצי אך טרם נענה. עלי מוחזק זה יותר משנה במתקן חולות ומנהל הליכים משפטיים במטרה להשתחרר. נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, יוסף אלון, הורה למדינה "לעשות כל מאמץ" להשיב לבקשת המקלט עד יום ראשון שעבר, אך טרם התקבלה החלטה בעניין.

בתשובה לפניית עו"ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים, המייצג את עלי, כתבה עו"ד שונית שחר מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה כי "בחודשים האחרונים התקיימו מספר דיונים בפני גורמים בכירים במשרד, וזאת על מנת להביא עמדה סדורה לשר הפנים ביחס לאוכלוסיית הסודאנים מחבל דארפור. אולם הליך הרכבתה של הממשלה החדשה ומינויו של שר פנים חדש גרמו, מטבע הדברים, לעיכוב בקבלת ההחלטה". עו"ד שחר ציינה כי סילבן שלוםנכנס לתפקיד שר הפנים רק לפני שלושה שבועות ומאז דן בסוגיה בשתי הזדמנויות שונות.

עוד הוסיפה כי לפני שבוע וחצי דנה הוועדה הבוחנת בקשות מקלט בעניינו של עלי. "בחינת תיקו של העותר מעלה כי מעבר לטענות הפרטניות שעולות בעניינו, תיקו מעלה שאלות כלליות בדבר מצבם של סודאנים מחבל דארפור. בשל כך, חברי הוועדה סברו כי לא ניתן לדון בעניינו במנותק מהסוגיה הכללית של סודאנים ממוצא דארפורי". לכן, ציינה, חברי הוועדה ביקשו להתכנס שוב ב-24 ביוני לדון בעניינו עלי, "לאחר גיבוש עמדה כוללת". תשובה זו סותרת את טענת המדינה לפיה היא בוחנת באופן פרטני ובלתי תלוי כל אחת מבקשות המקלט שמוגשות לה.

עו"ד שחר דוחה בתשובתה את הטענה לפיה נציבות האו"ם לפליטים המליצה להעניק לעלי מעמד פליט ומציינת כי סמכות זו הועברה ביולי 2009 ליחידת הטיפול במבקשי מקלט של רשות האוכלוסין וההגירה.

לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, מיולי 2009 עד תחילת 2015 הגישו 3,165 אזרחי סודאן, רובם יוצאי חבל דארפור, בקשת מקלט בישראל. נכון לפברואר השנה, המדינה השיבה רק ל-45 מבקשי מקלט סודאנים ולא העניקה לאף אחד מהם מעמד פליט. כשליש ממבקשי המקלט מסודאן עזבו בינתיים את ישראל או ביטלו את בקשתם. השאר ממתינים עדיין לתשובה. ארגוני זכויות האדם טוענים כי ההימנעות ממתן תשובות למבקשי המקלט היא מדיניות מכוונת, שמטרתה להימנע מהכרה בהם כפליטים ולהעניק להם את הזכויות המגיעות להם.

רשות האוכלוסין וההגירה מסרה בתגובה כי "מדובר בסוגיה מורכבת וחשובה, המצריכה תשומת לב וגיבוש עמדה בצורה נכונה ועניינית, לאחר שנבחנה על כל השלכותיה. אנו מניחים שבקרוב תגובש עמדתנו בנושא".

עו"ד וייצן אמר בתגובה כי "לפני כעשר שנים נכנסו ראשוני הדארפורים לישראל. מאז מספרים לנו שהם לא פליטים אלא 'מסתננים לא חוקיים'. בשלוש השנים האחרונות גם כולאים אותם במתקנים של שירות בתי הסוהר מכוח שלושת התיקונים לחוק למניעת הסתננות. לפני למעלה משנה הצהיר משרד הפנים בפני בית המשפט העליון שבקשות המקלט נבחנות באופן מקצועי ושניתנת עדיפות למוטסים וכל מי שמוחזקים, כמוהו, בידי שירות בתי הסוהר. אלא שהיום אנחנו מגלים שההחלטות אינן מקצועיות אלא תלויות בדרג הפוליטי ושאין, ומעולם לא היתה, שום קדימות בבחינת בקשות המקלט של מוטסים ושאר הדארפורים; שעד היום משרד הפנים אפילו לא טרח לגבש עמדה לגביהם. להתעמרות במבקשי המקלט, שכבר הפכה כאן לחלק מהנוף, חייבים לשים סוף".

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2653554