ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הגירוש הוא חורבן הבית השלישי שלנו, תושבי דרום ת"א

תאריך: 12.1.18 מקור: שיחה מקומית, שולה קשת

דרום תל אביב ושכונת נווה שאנן בה נולדתי ובה אני מתגוררת עד היום הם הבית שלי. במהלך השנים חווינו, אני ועוד עשרות אלפי א/נשים מדרום תל אביב, תהפוכות מטלטלות וטראומתיות הן ברמה האישית והן ברמה הקולקטיבית. במהלך השנים נעשו פשעים ממסדיים רבים מצד רשויות המדינה והרשות המקומית נגד אוכלוסיות דרום תל אביב, ביניהם: הקמת תחנות מרכזיות מזהמות, מרכוז השכונות כמוקד של סחר בנשים וסחר בסמים, הפיכת שכונת נווה שאנן לגטו עם צפיפות בלתי אנושית על ידי ניתוב עשרות אלפי א/נשים, מהגרי עבודה ומבקשות/י מקלט לשכונה, מערכת חינוך ותרבות כושלת  ועוד ועוד. הפערים בין העיר הלבנה הממוקמת צפונה מרוטשילד לבין העיר השחורה דרומה מרוטשילד הלכו, גדלו והועצמו במהלך השנים.

אחת החוויות החזקות ביותר שלי כאשה מזרחית שקופה מדרום תל אביב היתה באוגוסט 1993, כאשר למרות המאבק העיקש שלנו, נפתחה התחנה המרכזית החדשה שסימנה את חורבן הבית השני של שכונת נווה שאנן בפרט ודרום תל אביב בכלל. הראשון החל בשנות השלושים כשהוקמה התחנה המרכזית הישנה. כיום, לאחר שנים של התעמרות והתעללות מצד הממסד שהפכו את חיינו לסיוט ולמאבק והישרדות יומיומית, אנו עומדות בפיתחו של חורבן הבית שלנו השלישי, והוא הגירוש ההמוני של עשרות א/לפי א/נשים מהקהילות המגוונות החיות בדרום תל אביב.

למנוע את החרפה

מאות משפחות מזרחיות המתגוררות בדרום תל אביב עשרות שנים, עומדות בסכנת גירוש של התהליך המתמשך של הג'נטריפיקציה המואצת בימים אלה, שמגמתה להתיש ולדכא תושבות/ים ותיקות/ים ולהחליפן באוכלוסיות חדשות ועשירות. מאות משפחות מזרחיות המתגוררות בדרום תל אביב עשרות שנים ומכונות "פולשים" עומדות בסכנת גירוש מבתיהן לטובת טייקוני נדל"ן. אלפי מבקשות ומבקשי מקלט מכונים "מסתננים" ועומדות בסכנת גירוש ומכירה למדינה שלישית. כשראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בסוף אוגוסט 2017 לשכונת נווה שאנן, לאחר שבית המשפט העליון הגביל את כליאתם של מבקשי המקלט המסרבים לעזוב, הוא הצהיר "המשימה היא להחזיר את האזור לאזרחי ישראל" ובכך ניצל באופן ציני את המצוקה שלנו שהיא פועל יוצא של המדיניות שלו ושל קודמיו, בשביל לגרש את מבקשי המקלט.

אני כמו תושבות/ים רבות/ים, לא הוזמנתי לפגישה. אם הייתי מוזמנת הייתי דורשת ממנו: לשנות את התב"ע של התחנה המרכזית החדשה שהיא אסון אקולוגי – סביבתי – חברתי (ובבעלותו הכושלת של הטייקון קובי מיימון שבנו חבר טוב של בנו של ראש הממשלה); לפזר את מבקשות/י המקלט ברחבי הארץ, כולל בישובים מבוססים, ולהעסיק אותן/ם במקום להביא עשרות אלפי מהגרות/י עבודה שחברות קבלן מרוויחות על כל אחת ואחד מהן/ם הון תועפות; להיאבק בעבריינות של הסחר בנשים וסחר בסמים ולשקם את הנשים בזנות המגורשות גם הן מדרום תל אביב; להקים לנו מערכת חינוך איכותית ומוסדות תרבות המייצגים את התרבויות המקומיות, ועוד ועוד.

אבל נתניהו בחר לשסות. האסטרטגיה של שיסוי אוכלוסיות מוחלשות אחת בשנייה, ובכך להחליש אותן יותר, היא מניפולציה קלאסית של הגמוניה דכאנית שאינה בוחלת בשום אמצעי בכדי לקדם את המטרות שלה – לגרש ולכבוש את הבית שלנו, כי הקרקע והנדל"ן בדרום תל אביב שווים היום מיליארדים, ואנו, כלל הקהילות בדרום תל אביב, שוות כקליפת השום בעיני הממסד, שקשריו עם טייקוני הנדל"ן ידועים זה מכבר.

יש שוני וייחוד במאבק של כל קהילה וקהילה בדרום תל אביב, אבל יש ציר משותף לכלל הקהילות והוא שהשלטון מתכנן לגרש את כולנו, מזרחיות/ים ומבקשי/ות מקלט מאפריקה כאחד. זה הזמן שנאבק כולנו נגד הגרוש ההמוני שהוא הפרה בוטה של זכויות אשה ואדם ושמתרחש בימים אלה נגד עשרות אלפי נשים, אנשים, ילדות, וילדים, קשישות וקשישים ברחבי שכונות דרום תל אביב.

אני קוראת לכולכן/ם, מדרום תל אביב ומחוצה לה להצטרף למאבק שלנו – דרום תל אביב נגד הגירוש. עשרות ומאות אלפים שיצטרפו למאבק נגד הגירוש ולמען זכויות האדם והאשה של כלל קהילות דרום תל אביב, יוכלו למנוע את חרפת הגירוש ואת חורבן הבית השלישי של דרום תל אביב.

https://mekomit.co.il/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%94%...