ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דו"ח: עובדות מבקשות מקלט בעולם העבודה הישראלי

מתוך הדו"ח
תאריך: 15.3.15 מקור: קו לעובד

לרגל יום האישה הבינ"ל פירסם ארגון "קו לעובד" דו"ח ראשון מסוגו בדבר מצבן של אלפי מבקשות המקלט בישראל.

הדו"ח מעיד כי כורח כלכלי מאלץ את מבקשות המקלט לעבוד בכל מחיר ובתנאי העסקה פוגעניים. הן מועסקות על פי רוב בשוק העבודה השניוני, הכולל עבודה קבלנית המאופיינת בשכר נמוך, ובעיקר בעבודות ניקיון. זכויותיהן מופרות חדשות לבקרים, כאשר ההפרה הקשה ביותר הינה פיטורים בהריון.