ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דוח מבקר המדינה

כמו בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2013,  גם בדו"ח 2014 לא.ס.ף היתה תרומה משמעותית, והיא מתבטאת בהתייחסות הרחבה והמשמעותית בדוח לקבוצות פגיעות מקרב מבקשי המקלט כגון קורבנות עינויים, נשים נפגעות אלימות, חולים ופגועי נפש. נפגשנו כמה פעמים עם נשות המקצוע ממשרד מבקר המדינה, וחשפנו בפניהן את המקרים הקשים שבהם אנו מטפלים ואת אוזלת ידה של המדינה ביחס אליהם.

העבודה רבת השנים של א.ס.ף בשטח עם מבקשי המקלט קיבלה ביטוי מובהק בדו"ח הביקורת, ואנו שמחים כי המבקר העלה על סדר היום הציבורי את המצב הקשה של מבקשי המקלט שעליו אנו מתריעים לאורך השנים, מצב הפוגע לא רק בהם אלא גם באזרחי ישראל.

לקריאת סיכום דו"ח המבקר לשנת 2014 בעניין "זרים שאינם בני הרחקה" 

לקריאת דו"ח המבקר לשנת 2014 ובו ממצאי מעקב בנושא קטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל 

לקריאת דו"ח המבקר לשנת 2013 בנושא קטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל 

תגובת ארגוני זכויות האדם בישראל (א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים למען זכויות אדם ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל):

"מבקר המדינה מצטרף היום לביקורת המתמשכת של ארגוני זכויות האדם על כישלונה הגורף של הממשלה בטיפול במבקשי המקלט בישראל. הדו"ח שפורסם היום תוקף בחריפות כל היבט במדיניותה של הממשלה כלפי מבקשי המקלט, ממניעת שירותי הבריאות והרווחה, דרך ההימנעות המכוונת מהסדרה חוקית של העסקתם ועד הפקרה בטיחותית של ממש. 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הדין הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל מחויבת בהן - כולם נרמסים כיום על בסיס יומיומי בידי המדיניות האכזרית שגיבשה הממשלה כלפי עשרות אלפי מבקשי מקלט בישראל. הדו"ח מבקר את הממשלה על שהשקיעה משאבים ומאמצים רבים בניסיונות להביא לכניעתם ולגירושם "מרצון" של מבקשי המקלט, אך לא נקטה שום צעד לסיפוק צרכיהם הבסיסיים של אלה שכבר כאן וחיים מחוץ למתקני הכליאה - אשר אינם זוכים לטיפול, סיוע או סעד, וחלקם אף מגיעים עד חרפת רעב.

מבקר המדינה עומד על המצב הקשה והבלתי נסבל בדרום תל אביב, ומדגיש כי מצב זה הוא תוצאה ישירה של מחדלי הממשלה, וכי כל הזנחה של מבקשי המקלט פוגעת בתושבי דרום תל אביב ולהיפך. אנו מצפים מממשלת ישראל לשמוע את דבריו הברורים והחמורים של מבקר המדינה, שקרא לשרי הממשלה לגבש לאלתר מדיניות כוללת שתבטיח טיפול הולם בזרים בישראל, ובמיוחד לנזקקים ולחלשים ביותר שביניהם. לא ייתכן שתימשך ההתעמרות בעשרות אלפי מבקשי המקלט שחיים בינינו".

 

ועדת ביקורת המדינה, דיון בדו"ח זרים שאינם בני הרחקה, מאי 2016 

שנתיים לאחר שפרסם מבקר המדינה דו"ח חריף ומקיף בנוגע לכשלים הרבים של הממשלה והרשויות השונות בטיפול בסוגיית מבקשי המקלט, התכנסה הוועדה לביקורת המדינה בתאריך 23.5.2016, כדי לדון במצב יישום המלצותיו של הדו"ח. 

נציגי ארגוני זכויות האדם שנכחו, הציגו בפני הוועדה את האופן שבו תוצאות אי יישום המסקנות ניכר בשטח, ואת מצבן ההולך ומחמיר של האוכלוסיות המוחלשות בקרב מבקשי המקלט. א.ס.ף לקחו חלק חשוב בדיון וביקרו את מדיניות משרד הבריאות והרווחה, המפנה עורף לנזקקים, החלשים והפגיעים ביותר מבין מבקשי המקלט.  נציגי א.ס.ף הדגישו כי כמעט ולא השתנה דבר מאז פרסום הדוח, וכי ממשלמת ישראל בחרה להתעלם באופן כמעט גורף מהמלצותיו: מערכת המקלט אינה מתפקדת, העמימות המכוונת בנוגע לזכויותיהם של מבקשי המקלט ממשיכה ומדיניות כוללת, שעל הצורך בה עמד המבקר אינספור פעמים בדוח, לא גובשה מעולם. 

מרבית חברי הכנסת שהשתתפו בדיון תמכו בטענת ארגוני זכויות האדם לפיה אי יישום הדוח נובע ממדיניות שגויה וחסרת הגיון וכי הדבר עלול לסכן את כל תושבי דרום תל אביב, מבקשי המקלט ואזרחים ישראלים כאחד, וכן מבזה את שלטון החוק בישראל. 

יו"ר הוועדה חברת הכנסת קארין אלהרר דרשה ממשרד ראש הממשלה, משרד הפנים, משרד הבריאות ומשרד הרווחה להעביר לוועדה תוך חודש דו"ח תיקון ליקויים מסודר וקבעה שבחודש יולי יתקיים דיון מעקב. 

לקריאת נייר העמדה שהגשנו לקראת הדיון בוועדת ביקורת המדינה.

לקריאת פרוטוקול הדיון