ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

גירוש אינו פתרון! מסמך פתרונות לסוגיית מבקשי המקלט בישראל, 2018

תאריך: 24.1.18 מקור: א.ס.ף

קיימים פתרונות הוגנים, מוסריים, חוקיים, כלכליים, יעילים יותר וזולים יותר מאשר גירוש מבקשי המקלט - לבעיית ריכוזם בשכונות דרום תל אביב. 

מסמך מטעם פורום הארגונים למען זכויות הפליטים ומבקשי המקלט בישראל: א.ס.ף, המוקד לפליטים ומהגרים, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, אמנסטי אינטרנשיונל, האגודה לזכויות האזרח והמרכז לקידום פליטים אפריקאים (ARDC).