ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

בניגוד לנוהל, המדינה ניכתה 20% משכרם של מבקשי מקלט שהוכרו כקורבנות סחר בבני אדם

תאריך: 11.12.18 מקור: הארץ, לי ירון

מבקשי מקלט שהוכרו כקורבנות סחר ועבדות אינם מקבלים את ההנחה המגיעה להם בחוק הפיקדון, כך ש-20% ממשכורתם מנוכים במקום 6%. אתמול היו אמורים המוחרגים לקבל את משכורתם הראשונה שבה ינוכה סכום נמוך יותר. עם זאת, ל"קו לעובד" הוגשה עשרות תלונות על כך שקורבנות סחר ועבדות לא קיבלו את ההנחה.

ההחרגה בחוק אושרה ביולי האחרון, ונכנסה לתוקפה החל ממשכורת נובמבר. לפי ההחרגה, מלבד קורבנות הסחר, מבקשי המקלט שהניכוי משכרם הם גברים מעל גיל 60, נשים, קטינים ומי שיוכל להוכיח שהוא סובל מקושי בריאותי קיצוני. "דווקא אחת הקבוצות הקטנות והפגיעות ביותר - קורבנות סחר ועבדות - נתקלו במחסום ביורוקרטי המונע מהם לקבל בפועל את הפטור וימשיכו להפריש חמישית משכרם במקום להשתמש בה למחייתם ולשיקומם", אמרה נועה קאופמן, מנהלת תחום מבקשי מקלט בארגון "קו לעובד".

בשונה מנשים וגברים מבוגרים, שהמערכת של רשות האוכלוסין מזהה אוטומטית את זכאותם להנחה על פי גיל או מין, כ-400 קורבנות הסחר והעבדות מקרב מבקשי המקלט לא מזוהים במערכת. לפי נוהל הפיקדון, קורבנות הסחר נדרשים להציג אישור משטרה על מנת לקבל את ההנחה.

עם זאת, בניגוד לכתוב בנוהל ולפי התלונות שהגיעו לקו לעובד, פקידי רשות האוכלוסין וההגירה דרשו גם אישור ממינהל אכיפה וזרים - זאת בנוסף לאישור בכתב מאת המשטרה. ל"קו לעובד" פנו עובדים ומעסיקים שביקשו הנחיות כיצד לממש את הפטור לעובדים שהציגו להם אישורי משטרה על כך שהם קורבנות מוכרים, אך פניות הארגון לרשות האוכלוסין וההגירה בנושא העלו חרס. ברשות האוכלוסין אישרו בתגובה לפניית "הארץ" כי לא נדרש אישור נוסף. 
 
במאי 2017 נכנס לתוקפו חוק הפיקדון, לפיו אמורים מעסיקים לנכות חמישית משכר עובדים מבקשי מקלט ולהפקידם בקרן פיקדון ייעודית, שם יישמרו עד ליציאת העובד מישראל. מנתונים שהגישה המדינה לבג"ץ במסגרת עתירה נגד החוק עולה כי לאחר החלתו, מחצית מהפליטים וממבקשי המקלט מרוויחים פחות משכר מינימום.
 
לדברי קאופמן, "כבר למעלה משנה וחצי מנהלת המדינה מאות מיליוני שקלים שהרוויחו העובדים מבקשי המקלט בזעת אפם באופן רשלני ותוך פגיעה בעובדים המוחלשים ביותר. לפני מספר ימים הודיעה המדינה לבג"ץ כי תקנות אשר אמורות היו להקל על האוכלוסיות הפגיעות ביותר נכנסו לתוקף וכי החל ממשכורת נובמבר יפרישו אותם מבקשי המקלט 6% במקום 20%, אולם למרבה הצער הצהרות לחוד ומעשים לחוד".
 

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי "ככלל, הכרה בקרבנות סחר היא בסמכות המשטרה, כך גם נקבע בתקנות והובהר בנוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים. משכך, לא נדרש אישור נוסף ממינהל אכיפה וזרים לאחר הבאת המשטרה. עם זאת, לצורך עדכון המערכת את גובה הניכוי מהשכר כך שיעמוד על 6%, נדרש אישור בכתב ממשטרת ישראל. על פי הנוהל, הגורם המוסמך לאשר את ההפחתה של סכום הפיקדון בחלק של העובד, בכל אחד מהמפורטים בנוהל, הוא ממונה ביקורת הגבולות. נבהיר כי מתקיים שיתוף פעולה מלא, הדוק שוטף ומתמיד בין כל היחידות הרלוונטיות, לרבות יחידת הפיקדונות, וכולנו ערוכים לטפל בבקשות בכל המקרים המפורטים בנוהל".