ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

בית המשפט: המדינה לא תחשוף מסמכים סודיים על המצב באריתריאה

תאריך: 23.7.18 מקור: הארץ, נעה לנדאו

משרד החוץ לא יידרש לחשוף מסמכים סודיים וחוות דעת על מצב זכויות האדם באריתריאה - כך פסק היום (שני) בית המשפט המחוזי בירושלים. לפי החלטת השופט אלי אברבנאל, החשיבות הציבורית בחשיפת המסמכים אינה גוברת על החשש לפגיעה ביחסי החוץ של ישראל.

 

העותרים, קבוצת פעילי זכויות האדם למען מבקשי המקלט בראשות עו"ד איתי מק, ביקשו בחודש יולי 2016 כי משרד החוץ יחשוף את כלל המסמכים הנוגעים למבקשי המקלט האריתריאים הנמצאים בישראל. נציגי המשרד השיבו כי אין בידיהם "כל הסכם עם אריתריאה בנוגע לנתיניה השוהים בישראל", אולם הודו לבסוף כי ישנן חוות דעת בעניין מצב זכויות האדם במדינה. עם זאת, נציגי המשרד סירבו להביא את חוות הדעת - ארבעה מסמכים פנימיים - לידיעת הציבור בישראל בנימוק כי חשיפתם תפגע ביחסי החוץ של המדינה.

השופט אברבנאל ציין כי יש נתונים מדאיגים אודות מצב זכויות האדם באריתריאה וכי "נוכח האמור לעיל אין ספק כי יש עניין ציבורי גבוה בשאלות הקשורות ביחסים שבין ישראל לאריתריאה, מצב זכויות האדם במדינה זו ומעמדם של נתיניה הנמצאים בישראל". השופט הוסיף כי "מסירתו של מידע אודות נושאים אלה עשוי לתרום לדיון ציבורי בשאלת יחסה של מדינת ישראל לאריתריאה וקשריה עמה, וכן בעניין גורלם של נתיניה הנמצאים בישראל ומכאן החשיבות הגבוהה שבבקשת העותרים".

חרף דבריו, השופט קבע לבסוף כי "עם זאת, אינטרסים נוספים, ובהם מניעת הפגיעה ביחסי החוץ של ישראל והשמירה על חופש הדיון הפנימי, ראויים אף הם להגנה". בשל כך, קבע השופט כי אין חובה לחשוף את המידע. בכוונת העותרים לערער על הפסיקה.

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.6310745