ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

בהוראת וינשטיין: מוביל מחאת מבקשי המקלט ישוחרר מחולות

תאריך: 6.7.15 מקור: הארץ, אילן ליאור

המדינה הודיעה הערב (שני) כי בהוראת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, היא תשחרר לאלתר ממתקן חולות את מוטסים עלי, ממובילי מחאת מבקשי המקלט בישראל. עלי (28), יוצא חבל דארפור בסודאן, מוחזק בחולות זה שנה וחודשיים. מרגע שקיבל את ההוראה המחייבת אותו לשהות במתקן, הוא מנהל הליכים משפטיים בדרישה לשחררו. טענתו העיקרית היא כי הגיש בקשת מקלט לפני יותר משנתיים וחצי, אך לא זכה לתשובת המדינה. זאת, אף שנציבות האו"ם לפליטים קבעה כי הוא עומד בתנאים המצדיקים הענקת מעמד פליט. זו הפעם הראשונה שמשחררים אדם מחולות בשל סחבת בבחינת בקשת המקלט שלו.

בעיקרי טיעון שהוגש הערב לבית המשפט העליון, לקראת דיון בערעור של עלי בשבוע הבא, דיווחו עורכי הדין יוכי גנסין ורן רוזנברג מהפרקליטות כי ממונה ביקורת הגבולות של רשות האוכלוסין וההגירה החליטה שלא להאריך את הוראת השהייה של עלי בחולות, שפגה היום. המדינה ציינה כי ההחלטה מתבססת על משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשת המקלט של עלי, ראיונות שנערכו לו, גיבוש חוות דעת של היחידה הבוחנת את בקשות המקלט, כינוס שתי ישיבות של הוועדה המייעצת לשר הפנים בענייני פליטים וגיבוש המלצות של רוב חבריה ומשך שהייתו בחולות.  

עלי ערער לעליון על החלטת נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, יוסף אלון, שקיבל חלקית את עתירתו, אך לא הורה על שחרורו. השופט אלון ציין בהחלטתו כי ראוי היה לבחון מהר יותר את בקשת המקלט של עלי והורה למדינה "לעשות כל מאמץ למתן ההחלטה בבקשת המקלט", עד 31 במאי. בנוסף, הורה השופט למדינה לבחון את המשך שהייתו של עלי בחולות ולמסור את החלטתה עד 15 ביוני. חרף ההוראות האלה, המדינה טרם השיבה לבקשת המקלט של עלי והאריכה בשלושה שבועות נוספים, עד היום, את הוראת השהייה שלו במתקן חולות.  

בתשובה שניתנה בתחילת החודש שעבר לפניית עו"ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים, המייצג את עלי, הודתה המדינה כי כלל לא גיבשה מדיניות ביחס ליוצאי דארפור. "בחודשים האחרונים התקיימו מספר דיונים בפני גורמים בכירים במשרד, וזאת על מנת להביא עמדה סדורה לשר הפנים ביחס לאוכלוסיית הסודנים מחבל דארפור. אולם הליך הרכבתה של הממשלה החדשה ומינויו של שר פנים חדש גרמו, מטבע הדברים, לעיכוב בקבלת ההחלטה", כתבה עו"ד שונית שחר מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה, שציינה כי סילבן שלום מונה לשר הפנים רק באמצע מאי.

עוד נכתב כי הוועדה המייעצת לשר הפנים בענייני פליטים סבורה כי לפני קבלת החלטה בעניינו של עלי, יש לבחון את מעמדם של יוצאי דארפור. "בחינת תיקו של העותר מעלה כי מעבר לטענות הפרטניות שעולות בעניינו, תיקו מעלה שאלות כלליות בדבר מצבם של סודנים מחבל דארפור. בשל כך, חברי הוועדה סברו כי לא ניתן לדון בעניינו במנותק מהסוגיה הכללית של סודאנים ממוצא דארפורי". עוד הובהר כי הסמכות להעניק מעמד פליט הועברה ביולי 2009 ליחידת הטיפול במבקשי מקלט של רשות האוכלוסין וההגירה, ולכן אין לייחס חשיבות מיוחדת לעמדת נציבות האו"ם לפליטים.

לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, מיולי 2009 עד תחילת 2015, הגישו 3,165 אזרחי סודאן, רובם יוצאי חבל דארפור, בקשת מקלט בישראל. נכון לפברואר השנה, המדינה השיבה רק ל-45 מבקשי מקלט סודאנים ולא העניקה לאף אחד מהם מעמד פליט. כשליש ממבקשי המקלט מסודאן עזבו בינתיים את ישראל או ביטלו את בקשתם. השאר עדיין ממתינים לתשובה. ארגוני זכויות האדם טוענים כי ההימנעות ממתן תשובות למבקשי המקלט היא מדיניות מכוונת, שמטרתה להימנע מהכרה בהם כפליטים ולהעניק להם את הזכויות המגיעות להם. 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2677705