ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

"אופק שהייה בטוח"?

תאריך: 30.11.15 מקור: המוקד לפליטים ומהגרים