ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

בקשות לפי חוק חופש מידע של א.ס.ף מול משרד הרווחה בעניין מימוש תקציבים לטיפול במבקשי מקלט (2019)

תאריך: 24.6.20 מקור: א.ס.ף; משרד הרווחה

בקשות לפי חוק חופש מידע של א.ס.ף מול משרד הרווחה בעניין מימוש תקציבים לטיפול במבקשי מקלט, בהתאם להתחייבויות משרדי הממשלה.